opis nagłówka
opis foto1 opis foto2 opis foto3

O MNIE

Krzysztof Łukaszewski

Posiadane wykształcenie:

l.p. rodzaj tytuł szkoła / uczelnia specjalizacja miejscowość
1 średnie technik budowlany Zespół Szkół Zawodowych Prefabrykacja budowlana Iława
2 wyższe zawodowe licencjat Akademia Rolniczo-Tachniczna Zarządzanie przedsiębiorstwem Olsztyn
3 Magisterskie uzupełniające magister Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Zarządzanie nieruchomościami Olsztyn
4 podyplomowe   Szkoła Główna Handlowa Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego Warszawa

Posiadane kwalifikacje zawodowe:

l.p. Rodzaj uprawnień nr
1 Uprawnienia budowlane 1656/EL/91
2 Licencja zawodowa Rzeczoznawcy majątkowego 817
3 Licencja zawodowa Zarządcy nieruchomości 259

Seminaria specjalistyczne:

 1. Szacowanie nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego.
 2. Szacowanie nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych.
 3. Studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych.
 4. Wycena przedsiębiorstw i udziałów w spółkach.

Kursy doskonalące:

 1. Nietypowe wyceny wartości środków technicznych
 2. Wycena maszyn i urządzeń technicznych

W przypadku zlecenia wyceny nieruchomości należy dostarczyć:

 1. odpis z księgi wieczystej
 2. wypis z rejestru gruntów
 3. wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 5. inne dokumenty w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości i celu wyceny

Wyceną zajmuję się od 1994 r.
Jestem członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Posiadam bogate doświadczenie zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości dla wszelkich potrzeb.

Jestem właœcicielem firmy:
Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń technicznych Krzysztof Łukaszewski
Adres: 82-550 Prabuty, ul. Lipowa 9
NIP 581-100-08-93

Wykonanie strony ZIS s.c.